Észrevételezésen Vecsés város utóellenőrzésének jelentéstervezete

Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése során az Állami Számvevőszék (ÁSZ) Vecsés Város Önkormányzata utóellenőrzéséről készült jelentéstervezetét megküldte a polgármester részére 15 napos észrevétel tétel lehetőségének biztosítása céljából. 


Az utóellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a 16232. számú számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal és javaslatokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

Vecsés város a Duna Pest Megye teraszos völgymedencéjében található. Állandó lakosainak száma 2018. január 1-jén 20 935 fő volt. A Polgármester a 2006. évi önkormányzati választások óta tölti be tisztségét, a 11 fővel működő Képviselő-testület munkáját hat állandó bizottság támogatja.

A Vecsés Város Önkormányzata utóellenőrzéséről készített nem nyilvános jelentéstervezetet és a benne foglalt megállapításokat az ÁSZ az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (1) bekezdése alapján megküldte az ellenőrzött szervezet vezetője részére észrevétel tételi lehetőség biztosítása céljából. A számvevőszéki jelentéstervezetre és a benne foglalt megállapításokra a polgármester a kézhezvételt követő 15 napos határidőn belül írásban észrevételt tehet.

Az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az ÁSZ a beérkezett észrevételre harminc napon belül a polgármesternek írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket az ÁSZ a számvevőszéki jelentésben feltünteti és az el nem fogadás okát megindokolja.

Dr. Benedek Mária
felügyeleti vezető

Bus András Péter
számvevő főtanácsos

forrás: aszhirportal.hu
Close Menu