Észrevételezésen Vecsés város utóellenőrzésének jelentéstervezete - 2220

Breaking

2019. március 2., szombat

Észrevételezésen Vecsés város utóellenőrzésének jelentéstervezete

Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének utóellenőrzése során az Állami Számvevőszék (ÁSZ) Vecsés Város Önkormányzata utóellenőrzéséről készült jelentéstervezetét megküldte a polgármester részére 15 napos észrevétel tétel lehetőségének biztosítása céljából. 


Az utóellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a 16232. számú számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal és javaslatokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

Vecsés város a Duna Pest Megye teraszos völgymedencéjében található. Állandó lakosainak száma 2018. január 1-jén 20 935 fő volt. A Polgármester a 2006. évi önkormányzati választások óta tölti be tisztségét, a 11 fővel működő Képviselő-testület munkáját hat állandó bizottság támogatja.

A Vecsés Város Önkormányzata utóellenőrzéséről készített nem nyilvános jelentéstervezetet és a benne foglalt megállapításokat az ÁSZ az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 29. § (1) bekezdése alapján megküldte az ellenőrzött szervezet vezetője részére észrevétel tételi lehetőség biztosítása céljából. A számvevőszéki jelentéstervezetre és a benne foglalt megállapításokra a polgármester a kézhezvételt követő 15 napos határidőn belül írásban észrevételt tehet.

Az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az ÁSZ a beérkezett észrevételre harminc napon belül a polgármesternek írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket az ÁSZ a számvevőszéki jelentésben feltünteti és az el nem fogadás okát megindokolja.

Dr. Benedek Mária
felügyeleti vezető

Bus András Péter
számvevő főtanácsos

forrás: aszhirportal.hu