Változás jön a nyugdíjszámításnál 2020-ban

Idén új időszakkal bővült ki a gyermekekre tekintettel elismerhető szolgálati idők köre. 2020-ban pedig újabb bővülésről határoztak a döntéshozók. Ezeknek főként a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges jogosultsági idő megszerzését nézve van nagy jelentősége, ámde férfiak is az érintettek között lehetnek – figyelmeztet az adó.hu. 

A nyugdíjtörvény tartalmaz mind gyermekszüléshez, mind gyermekneveléshez kötődő szolgálati időt.
Nyugdíjszabályaink szerint önmagában a gyermekszülés csak egy esetben van hatással a szolgálati időre: a vonatkozó rendelet szerint az anya ténylegesen megszerzett szolgálati idejét annyiszor 365 nappal (tartósan beteg, fogyatékos
gyermek esetén 550 nappal) kell növelni, ahány gyermeke 1968. január 1. előtt született. A szabály alkalmazásához a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a tartós betegség, fogyatékosság igazolásához a családi pótlékról szóló
jogszabályok rendelkezései szerinti orvosi igazolás szükséges – emlékeztet a portálon Molnárné Balogh Márta, tb-szakértő.

Gyermeknevelés és szolgálati idő

Szolgálati időnek kell figyelembe venni a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj, és a gyermekgondozási segély, illetve a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának időtartamát, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették. Idén január 1-jétől bővült a szolgálati időnek elismerhető gyermeknevelési idők köre a gyermekek otthongondozási díjának időtartamával, mely ellátásból nyugdíj járulék fizetése történik. A szolgálati idő a terhesség-gyermekágyi segély és a csecsemőgondozási díj folyósításának időtartama. Szolgálati idő a gyermekgondozási díj 2000. január 1. előtti időtartama, és 2000. január 1. utáni ideje is, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.

Az apa is igénybe veheti jövőre

2020. január 1-jétől bővülni fog ez a rendelkezés az örökbefogadói díj folyósításának időtartamával, mely szintén nyugdíjjárulék fizetésével lesz érintett. A gyermeknevelési ellátások jelentős része nemcsak az anya, hanem az apa által is igénybe vehetők, így számukra is nyugdíjhoz figyelembe vehető szolgálati időt jelentenek. Meghatározott ellátások a nagyszülő által is igénybe vehetők a szülő helyett, így amennyiben a nagyszülő még nem nyugdíjas ( mert ha igen, további szolgálati időt már nem szerezhet), a nagyszülői gyermekgondozást segítő ellátás időtartama, és a közel jövőtől az új lehetőségként a nagyszülő által igénybe vehető gyermekgondozási díj időtartama is növeli a nagyszülő szolgálati idejét.

A Nők 40 igénybevételéhez az összes szolgálati idő mellett az ellátásra jogosító keresőtevékenységgel, vagy  gyermekneveléssel szerzett időszaknak nagy jelentősége van. A negyven év jogosultsági időn belül, ha a keresőtevékenységgel, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő kevesebb
negyven évnél, de az a harminckét évet eléri, a hiányzó időszak a nyugdíjtörvényben tételesen megnevezett gyermeknevelési idővel teljesíthető.

forrás: napi.hu / sfc.hu
Close Menu