Vecsés Város Önkormányzatának utóellenőrzése befejeződött - 2220

Breaking

2019. július 23., kedd

Vecsés Város Önkormányzatának utóellenőrzése befejeződött

Az Állami Számvevőszék befejezte Vecsés Város Önkormányzata utóellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az önkormányzat az intézkedési tervben meghatározott feladatok többségét végrehajtotta, azonban a lényeges hiányosságok megszüntetésére nem intézkedett. 


Az integrált kockázatkezelési rendszer működtetésének hiánya, valamint a mérlegben kimutatott részesedések értékelésének és a részvények leltárának a hiánya veszélyeztette az integritás alapú működést, az önkormányzati vagyonnal történő átlátható és felelős gazdálkodást.

Az Állami Számvevőszék kiemelt figyelmet fordít ellenőrzési megállapításai fokozottabb hasznosulására. A rendszeres utóellenőrzések visszacsatolást adnak mind a döntéshozók, mind az ellenőrzött szervezetek számára, ezáltal hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtásához és a közpénzügyek rendezettségének javulásához.

Vecsés város a Közép-magyarországi régióban, Pest megyében található. Állandó lakosainak száma 2017. január 1-jén 20 775 fő volt. Az önkormányzat 2017-ben 5,5 milliárd forint költségvetési bevételt ért el és 4,9 milliárd forint kiadást teljesített.

Az ÁSZ 2016. évben ellenőrizte Vecsés Város Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakítását és működtetését a 2014. január 1. és 2015. április 30. közötti időszakra, valamint a 2011. január 1-jétől 2015. április 30-ig terjedő időszakra az egyes befektetési döntéseinek, a döntések végrehajtásának és elszámolásának a szabályszerűségét. A 2016. december 13-án nyilvánosságra hozott 16232 számú számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat 26 feladatot határozott meg intézkedési tervében. A most befejezett utóellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

Az Állami Számvevőszék az utóellenőrzés során megállapította, hogy az önkormányzat az intézkedési tervében meghatározott 26 feladatból 14-et határidőben, kettőt határidőn túl, ötöt részben, ötöt pedig nem hajtott végre.

A belső kontroll szerinti elszámoltathatóság területén az önkormányzat jegyzője nem intézkedett a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásra irányuló kérelmek kezeléséről. Az integritás szemlélethez kapcsolódó kockázatok továbbra is fennállnak, mivel a polgármester és a jegyző nem gondoskodott a bizottságok nem képviselő tagjai vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének előírásáról. A vagyongazdálkodás területén nem biztosította a felelős és átlátható gazdálkodás feltételeit, mivel a mérlegben kimutatott részesedések értékelése nem történt meg és a részvények vonatkozásában a mérleg alátámasztását szolgáló leltárt nem állítottak össze. A feltárt szabálytalanságok miatt indokolt volt az illetékes hatóságok értesítése a szükséges eljárások lefolytatása, az intézkedések megtétele érdekében.

A jegyző az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról a jogszabályban előírt nyilvántartást vezette.

Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a polgármesterhez, hogy intézkedjen a jogszabálysértő gyakorlat, az önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének szabályszerűségében és a közpénzekkel történő felelős gazdálkodásban rejlő kockázatok megszüntetése érdekében.

Dr. Benedek Mária
felügyeleti vezető

Beck Éva
Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály

forrás: aszhirportal.hu