Vecsés Város Önkormányzatának utóellenőrzése befejeződött

Az Állami Számvevőszék befejezte Vecsés Város Önkormányzata utóellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az önkormányzat az intézkedési tervben meghatározott feladatok többségét végrehajtotta, azonban a lényeges hiányosságok megszüntetésére nem intézkedett. 


Az integrált kockázatkezelési rendszer működtetésének hiánya, valamint a mérlegben kimutatott részesedések értékelésének és a részvények leltárának a hiánya veszélyeztette az integritás alapú működést, az önkormányzati vagyonnal történő átlátható és felelős gazdálkodást.

Az Állami Számvevőszék kiemelt figyelmet fordít ellenőrzési megállapításai fokozottabb hasznosulására. A rendszeres utóellenőrzések visszacsatolást adnak mind a döntéshozók, mind az ellenőrzött szervezetek számára, ezáltal hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtásához és a közpénzügyek rendezettségének javulásához.

Vecsés város a Közép-magyarországi régióban, Pest megyében található. Állandó lakosainak száma 2017. január 1-jén 20 775 fő volt. Az önkormányzat 2017-ben 5,5 milliárd forint költségvetési bevételt ért el és 4,9 milliárd forint kiadást teljesített.

Az ÁSZ 2016. évben ellenőrizte Vecsés Város Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakítását és működtetését a 2014. január 1. és 2015. április 30. közötti időszakra, valamint a 2011. január 1-jétől 2015. április 30-ig terjedő időszakra az egyes befektetési döntéseinek, a döntések végrehajtásának és elszámolásának a szabályszerűségét. A 2016. december 13-án nyilvánosságra hozott 16232 számú számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az önkormányzat 26 feladatot határozott meg intézkedési tervében. A most befejezett utóellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal összhangban készített intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.

Az Állami Számvevőszék az utóellenőrzés során megállapította, hogy az önkormányzat az intézkedési tervében meghatározott 26 feladatból 14-et határidőben, kettőt határidőn túl, ötöt részben, ötöt pedig nem hajtott végre.

A belső kontroll szerinti elszámoltathatóság területén az önkormányzat jegyzője nem intézkedett a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásra irányuló kérelmek kezeléséről. Az integritás szemlélethez kapcsolódó kockázatok továbbra is fennállnak, mivel a polgármester és a jegyző nem gondoskodott a bizottságok nem képviselő tagjai vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének előírásáról. A vagyongazdálkodás területén nem biztosította a felelős és átlátható gazdálkodás feltételeit, mivel a mérlegben kimutatott részesedések értékelése nem történt meg és a részvények vonatkozásában a mérleg alátámasztását szolgáló leltárt nem állítottak össze. A feltárt szabálytalanságok miatt indokolt volt az illetékes hatóságok értesítése a szükséges eljárások lefolytatása, az intézkedések megtétele érdekében.

A jegyző az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról a jogszabályban előírt nyilvántartást vezette.

Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a polgármesterhez, hogy intézkedjen a jogszabálysértő gyakorlat, az önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének szabályszerűségében és a közpénzekkel történő felelős gazdálkodásban rejlő kockázatok megszüntetése érdekében.

Dr. Benedek Mária
felügyeleti vezető

Beck Éva
Kommunikációs és Kapcsolattartási Osztály

forrás: aszhirportal.hu
Close Menu