Drogambulancia nyílhat Józsefvárosban a Teleki téren

A főváros önkormányzat tíz évre ingatlant biztosít a református egyház ifjúságmentő missziójának a VIII. kerületi Teleki téren, hogy ott drogambulancia működhessen.
    

Karácsony Gergely a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetre vonatkozó törvényi rendelkezés értelmében a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva hozta meg döntéseit, amelyeket szerdán a budapest.hu oldalon tettek közzé.
    
A főváros a Teleki tér 7. szám alatt található 234 négyzetméter alapterületű ingatlancsoportot közfeladat ellátása céljából tíz évre ingyenes haszonkölcsönbe adja a Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona részére.
    
A református misszió 2020 augusztusában kért segítséget a fővárosi önkormányzattól a Budapesten megnyitni tervezett drogambulanciája helyszínéül szolgáló ingatlan biztosításához.
    
Mint a javaslatban olvasható, az ellátáshoz kért ingatlan mellett található a VIII. kerület önkormányzat tulajdona, amelyet várhatóan drogprevenciós tevékenységéhez - józan kávézó - a misszió részére ingyenesen biztosítanak. A két ingatlanrész bevonása lehetővé tenné a teljeskörű ellátás biztosítását egy helyen - mutattak rá.
    
A megnyitni tervezett drogambulancia úgynevezett befogadott kapacitásokkal - a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő engedélyével - rendelkezik 80 ember nappali és 80 ember közösségi ellátására.
    
A misszió ellátja a szociális és lakhatási krízishelyzetbe került szenvedélybetegséggel küzdőket, a saját otthonukban élő, tizenhatodik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő szenvedélybetegeket, valamint a szenvedélybetegségük miatt korábban fekvőbeteg-gyógyintézményben kezelteket, illetve rehabilitációs intézményben gondozottakat, akik az absztinencia fenntartásában kérnek segítséget.
    
Támogatást nyújtanak az érintett családoknak, valamint drogprevenciós tevékenységet (általános és középiskolákkal történő együttműködés keretében) is végeznek.
    
A misszió partnerséget vállal a fővárosi addiktológiai problémával küzdő budapesti hajléktalan emberek ellátásában is - olvasható.
    
A Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója 1983 óta működik, jelenleg öt telephelyen. Széles spektrumot felölelő szolgáltatást nyújt, amelynek részeként drogambulanciát, prevenciót, szociális alapellátásokat, elterelést, serdülő- és felnőttrehabilitációs otthont, utógondozót és támogatott lakhatást működtet.
    
A budapest.hu oldalon közzétettek szerint Karácsony Gergely elfogadta a 3-as metró aluljáróihoz kapcsolódó felszíni akadálymentesítésről szóló megvalósítási megállapodást is.
    
A tervek szerint a Népliget és a Pöttyös utca megállóknál a felszíni akadálymentesítés az év végéig, az Újpest Városközpont, Dráva utca, Gogol utca, Nyugati tér és a Nagyvárad tér felszíni akadálymentesítése 2022 végére valósul majd meg.
    
Az akadálymentesítést a Budapest Közút Zrt. 549 millió forintból valósítja majd meg.
    
A javaslatban rámutattak, tekintettel arra, hogy az aluljárók felújítására továbbra sem áll rendelkezésre elegendő forrás, valamint a 3-as metróvonal felújítása is előrehaladott, a metróvonal teljeskörű akadálymentesítésének megvalósítása érdekében szükségessé vált a csatlakozó felszíni csomópontok akadálymentesítésének külön feladatként történő megvalósítása.
    
Karácsony Gergely döntött arról is, hogy a pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény rendeltetésszerű használatát, üzemeltetését akadályozó hibák kijavítását célzó munkákat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 55,5 millió forintért, a tereprendezési munkálatokat a Főkert Zrt. 104,6 millió forintért végzi el.
    
A főpolgármester elfogadta az Otthon Budapesten - Integrált Településfejlesztési Stratégiát. Budapest városfejlesztésének 2027-ig szóló, több mint százoldalas dokumentuma azokat a fejlesztési irányokat jelöli ki, amelyekben "a fővárosi önkormányzat vezető és kezdeményező szerepet vállal, a legfontosabb kihívásokra, problémákra kíván a beavatkozások együttesével, új szemlélettel megoldást adni, lényeges változásokat elérni".
    
Budapest 2019-ben megválasztott új vezetősége zöld, esélyteremtő, demokratikusan működő város megvalósítását vállalta - emlékeztettek. A fővárosi önkormányzat - vízióját megerősítve - három stratégiai célt jelölt ki, amelyek meghatározzák a következő hét év városfejlesztési beavatkozásainak fő irányait.
    
Az egyik az "Esélyteremtő Budapest", a minden társadalmi réteg számára megfizethető lakhatás biztosítását, a budapestiek egészségének és életkörülményeinek javítását célozza. A "Zöld Budapest" egy élhető és egészséges, értékőrző és értékteremtő, klímatudatos város feltételeinek megteremtésére vonatkozik. A "Nyitott Budapest" stratégiai cél pedig kezdeményező városkormányzást jelent, ahol kulcsszerepet kap az együttműködés és az innováció.


MTI
Close Menu