DPMV Zrt. tájékoztatás

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. az alábbi közleményt tette közzé honlapján egy közösségi oldalon megjelent bejegyzéssel kapcsolatban:
KÖZLEMÉNY

Az „Eleven Vecsés” facebook csoportban 2019.11.19. 20:27-kor megjelent a vecsési ivóvíz minőségével foglalkozó bejegyzéssel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adjuk.


A csoport képviselői 2019. november 13-án valóban személyes egyeztetést folytattak a DPMV Zrt. beruházási főmérnökével (Less Krisztián).

Az egyeztetésen bemutatott vizsgálati jegyzőkönyv másolati példánya sajnos nem került átadásra, de ígéretet kaptunk a megjelentektől, hogy azt pótlólag megküldik részünkre.

Vecsés város ivóvíz ellátását mélyfúrású kutak biztosítják. Az innen kitermelt víz minőségét társaságunk folyamatosan a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján ellenőrzi, ennek eredményét a Járási Hivatal népegészségügyi osztálya felé továbbítja. Az önellenőrzésen túl, az illetékes hatóság véletlenszerű ellenőrző mintákat is vesz.

Az ivóvíz minőségi vizsgálati eredmények birtokában elmondható, hogy a DPMV Zrt. jellemzően a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségű, egészséges ivóvizet szolgáltat. Sajnálatos módon azonban bizonyos esetekben ennek ellenére előfordulhat, hogy a háztartásokba eljuttatott víz sárgás, barnás színűvé válik.

A vízadó rétegek vize oldott állapotban tartalmaz különböző ásványi anyagokat, jelentős mennyiségben oldott állapotú vasat és mangánt. A felszínre kerülő oldott vas, az oxigén hatására „kicsapódik”, és a vezetékek falára rakódik, mely az egészségre nem ártalmas, de esztétikai szempontból mindenképpen kifogásolható.

Ezen összetevők a ritkábban használt szakaszok, ágvégek vezetékeiből történő fogyasztás, illetve meghibásodások (pl.: csőtörés) során keletkező nyomás-, és áramlásirány-változások miatt, előidézhetnek bizonyos szín- és szaghatást is.

A bejegyzésben szereplő jegyzőkönyv teljes terjedelme és néhány lényeges adat (mintavétel helye, mintavevő szervezet, mintát vizsgáló szervezet, stb.) hiányában jelenleg csak annyi tájékoztatást tudunk adni, hogy a mintavételezéssel valószínűleg bemérésre került egy olyan időszak, amely során a csőfalról levált mangán üledéket tartalmazott a szolgáltatott víz. Erre utal a parametrikus értéket meghaladó mangán érték illetve a magas zavarosság eredmény valamint a víz színe kapcsán tett megjegyzés. Ezek az esetek – vízkezelés hiányában – sajnálatos, de ismert módon alkalmanként előfordulnak.

Ezekről számos fórumon, számtalan alkalommal elhangzott már, hogy a hatályos jogszabályi előírások alapján ezek kifogásolt vízminták, amelyek még ivóvíznek minősülnek. Amennyiben ilyet tapasztalnak a felhasználók kérjük, hogy tegyenek bejelentést és kollégáink hálózatöblítéssel tudják kezelni a helyzetet, ezt követően pedig a felhasználó általi pár perces vízfolyatással a bekötővezeték is átöblíthető.

Ezekről bővebb felvilágosítás található a honlapunkon is elérhető „Ivóvíz kiskátéban” (18. oldal), melyet az Országos Közegészségügyi Központ állított össze: https://dpmv.hu/upload/files/kiskate_2016_03.pdf

Tájékoztatásul csatoljuk a 2019.10.24-i vecsési vízvizsgálati eredményeinket tartalmazó jegyzőkönyveket, melyek igazolják, hogy az összes vizsgált komponens parametrikus ill. határérték alatti.

A vizsgálati jegyzőkönyv ITT megtekinthető.

Vecsés, 2019. november 20.

vecses.hu
Close Menu